Quy trình sản xuất
băng keo tại Song Long

 • bước 1

  Khách hàng gửi mẫu có sẵn hoặc trình bày ý tưởng

 • bước 2

  Trao đổi, chỉnh sửa để đi đến mẫu thiết kế và kích thước băng keo cuối cùng

 • bước 3

  Báo giá cho khách hàng dựa trên yêu cầu đặt hàng

 • bước 4

  Cọc trước và lên đơn hàng cho khách

 • bước 5

  In ấn và giao hàng sau 10-14 ngày kể từ ngày nhận đơn

Trở lên trên